¿Cree que debe mejorar la gestión de su empresa? podemos ayudarle
Soluciones innovadoras para la gestión de su empresa
Le ayudamos a mejorar la imagen de su organización
Le ayudamos a diferenciarse
Consultoría en gestión e innovación
Las herramientas de gestión accesibles hasta ahora sólo a las grandes corporaciones a su alcance
Le ayudamos a mejorar la satisfacción de sus clientes
Le ayudamos a optimizar sus recursos

Consultoría de Xestión e Organización

"A satisfacción do cliente, a satisfacción dos empleados e un impacto positivo na sociedade consiguense mediante o liderazgo en política e estratexia, unha acertada xestión do personal, e o uso eficiente dos recursos e unha adecuada definición dos procesos, o que conduce finalmente á excelencia dos resultados empresariaies"
Enunciado do Modelo EFQM de Excelencia Empresarial

Se comparte ista filosofía e quere mellora-la xestión da sua organización, podemoslle ayudar.
Tras un diagnóstico que nos permite identifica-las causas dos problemas, podemos prescribir e implantala solución idónea para mellora-la xestión da súa organización.

Servizos de consultoría:

 • Planificación Estratéxica:
  • Diagnósticos Estratéxicos: Análisis DAFO, Benchmarking
  • Despliegue Estratéxico: Cadro de Mando Integral (CMI)
  • Sistemas de Business Intelligence
 • Mellora de Procesos:
  • Xestión por Procesos
  • Análise e Optimización de Procesos
  • Auditoria e Diagnósticos de Xestión
  • Mellora da Productividade
  • 5S - Orden e Limpeza
  • Lean Production
  • Seis Sigma
  • Técnicas de Análise e Resolución de Problemas
  • AMFE - Análise Modal de Fallos e Efectos
  • SPC - Control Estadístico de Procesos
  • Xestión de Datos e Indicadores
 • Xestión de Persoas:
  • Avaliación do Desempeño
  • Avaliación do Clima Laboral
  • Sistemas de Incentivos
  • Liderazgo
  • Coaching
  • Comunicación Interna
  • Desenrolo de Equipos de Alto Rendemiento
  • Gestión del Conocimiento
  • Formación "in company"
 • Calidade e Excelencia n Xestión:
  • ISO 9001 - Xestión da Calidade
  • ISO/TS 16949 - Xestión da Calidade en Automoción
  • ISO 22000 - Xestión da Calidade en Empresas Alimentarias
  • ISO 17025 - Xestión da Calidade en Laboratorios
  • PECAL - Aseguramiento da Calidade no Sector da Defensa
  • EN 9100 - Xestión da Calidade no Sector Aeronáutico
  • HACCPC - Análise de Perigos e Puntos Críticos de Control
  • EFQM - Excelencia ena Xestión
 • Medio Ambente e Responsabilidade Social Corporativa:
  • ISO 14001 - Xestión Medioambental
  • EMAS - Regramento Europeo de Ecoxestión e Ecoauditoría
  • SA 8000 - Responsabilidade Social Corporativa
 • Prevención de Riscos Laborais:
  • Ley de Prevención de Riscos Laborais: Auditorias Internas, Diagnósticos, Sensibilización, Formación
  • OHSAS 18001 - Xestión da Prevención
 • Búsqueda e Tramitación de Subvencións:
  • Subvencións para a realización de Diagnósticos Empresariais
  • Subvenciones para a Imprantación de Sistemas de Xestión
  • Subvenciones para a Imprantación de Tecnoloxías da Información e as Comunicacions