Le ayudamos a mejorar la imagen de su organización
Le ayudamos a optimizar sus recursos
Consultoría en gestión e innovación
Le ayudamos a diferenciarse
Le ayudamos a mejorar la satisfacción de sus clientes
¿Cree que debe mejorar la gestión de su empresa? podemos ayudarle
Soluciones innovadoras para la gestión de su empresa
Las herramientas de gestión accesibles hasta ahora sólo a las grandes corporaciones a su alcance

Programación de Software a Medida

Desarrollo de Software a MedidaNa actualidade, as empresas precisan de ferramentas de xestión para controlar, planificar e realiza-las súas tarefas de xeito eficiente.

Existen cada vez máis aplicacións de xestión que permiten optimiza-los recursos, prestar mellor servizo ó cliente e, finalmente, mellora-la competitividade. En Sinapsys mantemonos informados e formados para axudarlle a seleccionar e implanta-la solución de software máis axeitado ás súas necesidades.

A nosa oferta de sistemas informáticos de xestión é radicalmente diferente, innovadora e vantaxosa para o cliente: ofrecemos Software Libre (Open Source) baseado na web.

Servizos de Implantación de Solucións Open Source:

Sinapsys Business Solutions, ofrece os seguintes servizos na implantación de solucións Open Source:

 • Avaliación da Xestión: Analizamo-las necesidades dos sistemas de información.
 • Elegibilidade: Seleccionamo-lo software que mellor se adapte ás súas necesidades.
 • Instalación: Instalamo-lo software e configuramo-la rede. O software pode ser instalado no seu propio servidor ou nun servidor contratado (hosting).
 • Parametrización: Definición de perfís de usuario. Selección de módulos. Campos. Consultas. Informes.
 • Integración: Migración dos datos de outras aplicacións. Establecemento de bases de datos compartidas.
 • Programación de solucións "a medida": Programación de funcións específicas, adaptadas ás necesidades do seu negocio.

Política de Calidade de Desenvolvemento de Software

"Estamos a descubrir formas mellores de desenvolver software tanto por nosa propia experiencia como axudando a terceiros. A través deste traballo aprendemos a valorar:

Individuos e interaccións sobre procesos e ferramentas
Software funcionando sobre documentación extensiva
Colaboración co cliente sobre negociación contractual
Resposta ante o cambio sobre seguir un plan

Isto é, aínda que valoramos os elementos da dereita, valoramos máis os da esquerda".

Sinapsys subscribe, aplica e promove os seguintes principios de desenvolvemento áxil de software (http://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html):

 1. Nosa maior prioridade é satisfacer ao cliente mediante a entrega temperá e continua de software con valor.
 2. Aceptamos que os requisitos cambien, mesmo en etapas tardías do desenvolvemento. Os procesos Áxiles aproveitan o cambio para proporcionar vantaxe competitiva ao cliente.
 3. Entregamos software funcional frecuentemente, entre dúas semanas e dous meses, con preferencia ao período de tempo máis curto posible.
 4. Os responsables de negocio e os desarrolladores traballamos xuntos de forma cotiá durante todo o proxecto.
 5. Os proxectos desenvólvense ao redor de individuos motivados. Hai que darlles a contorna e o apoio que necesitan, e confiarlles a execución do traballo.
 6. O método máis eficiente e efectivo de comunicar información ao equipo de desenvolvemento e entre os seus membros é a conversación cara a cara.
 7. O software funcionando é a medida principal de progreso.
 8. Os procesos Áxiles promoven o desenvolvemento sustentable. Os promotores, desarrolladores e usuarios debemos ser capaces de manter un ritmo constante de forma indefinida.
 9. A atención continua á excelencia técnica e ao bo deseño mellora a Axilidade.
 10. A simplicidade, ou a arte de maximizar a cantidade de traballo non realizado, é esencial.
 11. As mellores arquitecturas, requisitos e deseños emerxen de equipos auto-organizados.
 12. A intervalos regulares o equipo reflexiona sobre como ser máis efectivo para a continuación axustar e perfeccionar o seu comportamento en consecuencia.

En Vigo, a 16 de xullo de 2010

Tecnoloxías:

Openbravo e-Business. Sistema de xestión integral de empresas (ERP)
Pentaho Business Intelligence. Toma de decisions baseadas nos datos
SugarCRM e-Marketing. Software de xestión comercial(CRM)
Hipergate Groupware. Ferramentas de traballo en grupo
osComerce Groupware. Compra-venta a través de Internet
Moodle e-Learning. Ensino a través de Internet