Consultoría en gestión e innovación
Le ayudamos a mejorar la imagen de su organización
¿Cree que debe mejorar la gestión de su empresa? podemos ayudarle
Le ayudamos a diferenciarse
Soluciones innovadoras para la gestión de su empresa
Le ayudamos a mejorar la satisfacción de sus clientes
Las herramientas de gestión accesibles hasta ahora sólo a las grandes corporaciones a su alcance
Le ayudamos a optimizar sus recursos

Leccións Aprendidas

Quero compartir con vostede algunhas reflexións sobre como responder aos cambios nunha organización, de como liderar, como aproveitar o talento das persoas, de como mellorar a satisfacción dos clientes e empregados, de como optimizar os procesos da cadea do valor, de como definir e implantar estratexias de negocio exitosas... Espero que estas pequenas "pílulas" de coñecemento sean do seu gusto.

Todo sobre a Xestión por Procesos (Parte I)

No presente artigo, repásanse principios e conceptos da xestión por procesos. Posteriormente faise referencia ao método IDEF0 de representación gráfica de procesos, resumindo as vantaxes e inconvintes que expón. Por último, preséntase a sintaxe e semántica dunha metodoloxía de modelado de procesos definida polo autor.

A Xestión Tradicional e a Xestión por Procesos

Embarque directo ¿Negocio para Minoristas en Internet?

¿Envialo por embarque directo, ou mantelo na tenda?

Técnicas para a Mellora da Xestión dos Recursos Humanos na Empresa

Na actualidade, asúmese que o principal activo de calquera organización radica nas persoas.

A calidade, a produtividade, a rentabilidade, a satisfacción dos clientes e a imaxe dunha empresa dependen en gran medida da formación, a coordinación e a motivación da súa plantilla. Para que unha empresa funcione adecuadamente e preciso que as persoas que a integran saiban, queran e poidan traballar de forma adecuada.

Distribuir contido