Soluciones innovadoras para la gestión de su empresa
Le ayudamos a mejorar la imagen de su organización
¿Cree que debe mejorar la gestión de su empresa? podemos ayudarle
Le ayudamos a optimizar sus recursos
Le ayudamos a mejorar la satisfacción de sus clientes
Consultoría en gestión e innovación
Las herramientas de gestión accesibles hasta ahora sólo a las grandes corporaciones a su alcance
Le ayudamos a diferenciarse

Información Legal

1) Datos identificativos: En conformidade coas obrigas previstas no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación móstranse os seguintes datos: A empresa titular de sinap-sys.com (en adiante, o Site), é Sinapsys Business Solutions, S.L., con domicilio en Plaza Fernando Conde Montero Ríos, 9 - 36201 Vigo (España), con número de CIF: B-36972685, inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra: Folla 40178, Tomo 3201, Folio 155, Nº de Rexistro 1/100/3651. Formulario de Contacto
2) Usuarios: O acceso e/ou uso do Site atribúe a condición de usuario, que acepta, dende tal acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí descritas. As citadas condicións aplícanse independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.
3) Uso do portal: o Site ofrece acceso a unha infinidade de información, servizos, programas ou datos (en adiante "os contidos") en Internet pertencentes a Sinapsys Business Solutions, S.L. ou os seus titulados, ós que o usuario pode acceder. O usuario asume a responsabilidade do uso do Site. Esta responsabilidade esténdese ó rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. En dito rexistro o usuario será responsable polo de aportar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ó usuario poderáselle proporcionar unha contrasinal, da que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da mesma. O usuario comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (tales como servizos de chat, foros de debate ou grupos de noticias), que Sinapsys Business Solutions, S.L. ofrece a través do seu Site e con carácter enunciativo pero non limitado, a non usalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contraria á boa fe e á orde pública, (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos, (iii) causar danos aos sistemas físicos ou lóxicos de Sinapsys Business Solutions, S.L., dos seus provedores ou terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calqueroutros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados, (iv) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes . Sinapsys Business Solutions, S.L. resérvase o dereito de retirar todos os comentarios e contribucións que vulneren o respecto á dignidade humana, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, na súa opinión, non son axeitados para a publicación. En calquera caso, Sinapsys Business Solutions, S.L. non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través de foros, chats ou outros instrumentos de participación.
4) Protección de datos: Sinapsys Business Solutions, S.L. cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro polo que se aproba o regulamento de aplicación da Lei Orgánica e demais normativa en vigor en cada momento, e asegura que garantan a correcta utilización e tratamento de datos persoais do usuario. Con este fin, xunto a cada formulario de recollida de datos de carácter persoal, nos servizos que o usuario poida solicitar a Sinapsys Business Solutions, S.L., informará ó usuario da existencia e da aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informándoo da responsabilidade do ficheiro creado, o enderezo do responsable, a posibilidades de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso. Sinapsys Business Solutions, S.L. informa que da cumprimento á Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico e solicitará o seu consentimento para o tratamento dos seu e-mail con fins comerciais en calquera momento.
5) Propiedade Intelectual e Industrial: Sinapsys Business Solutions, S.L., por si mesma ou como un cesionaria, ten todos os dereitos de propiedade intelectual dos seus sitios, así como dos elementos contidos nas mesmas (a título enunciativo, imaxes, sons, audio, vídeo, software ou textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidades de Sinapsys Business Solutions, S.L. ou os seus titulados. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, segundo parágrafo, da Lei de Propiedade Intelectual, está expresamente prohibida a reprodución, distribución e comunicación pública, incluíndo todos os medios de ofrecer a totalidade ou parte do contido desta web con fins comerciais, baixo calquera forma ou por calquera medio técnico sen a autorización de Sinapsys Business Solutions, S.L.. O usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial titularidade de Sinapsys Business Solutions, S.L.. Poderá ver os elementos do sitio web e imprimir, copiar e gravar no disco duro do seu ordenador ou calquera outro hardware subministrado é única e exclusivamente para uso persoal e privado. O usuario non pode eliminar, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivera instalado nas páxinas de Sinapsys Business Solutions, S.L. .
6) Renuncia de garantías e responsabilidade: Sinapsys Business Solutions, S.L. non será responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza causada, a título enunciativo: erros ou omisións no contido, a falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de ter tomado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para impedilo.
7) Modificacións: Sinapsys Business Solutions, S.L. se reserva o dereito de facer cambios sen previo aviso que considere axeitados para o seu Site, podendo modificar, borrar ou engadir tanto contido e servizos prestados a través da mesma como a forma en que son presentados ou localizados no Site.
8) Uso de cookies: Sinapsys Business Solutions, S.L. poderá utilizar cookies para personalizar e facilitar ó máximo a navegación do usuario polo seu Site. As cookies son só asociadas a un usuario anónimo ea ó seu ordenador e non proporcionan referencias que permitan deducir datos persoais do usuario. O usuario pode configurar o seu navegador para notificarlle e rexeitar a instalación de cookies enviados por Sinapsys Business Solutions, S.L., sen prexuízo das posibilidades de acceso ós contidos do Site para usuario.
9) Ligazóns: No caso de que o Site contivese ligazóns ou hipervínculos a outros sitios, Sinapsys Business Solutions, S.L. non exerce ningún control sobre tales sitios e contidos. En ningún caso Sinapsys Business Solutions, S.L. asume ningunha responsabilidade polo contido de calquera ligazón que pertencen a outro sitio, nin garante a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en calquera destes enlaces ou outros sitios. Tamén a inclusión destes enlaces externos non implica ningunha asociación, fusión ou colaboración coas entidades conectadas.
10) Dereito de exclusión: Sinapsys Business Solutions, S.L. resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ó seu Site e/ou servizos ofrecidos sen aviso previo, a instancia propia ou de terceiros, a aqueles usuarios que incumpran estas Condicións Xerais de Uso
11) Xeneralidades: Sinapsys Business Solutions, S.L. perseguirá a violación destas condicións ou calquera uso indebido do seu Site exercendo todas as accións civís e penais que poidan corresponder en dereito.
12) Modificación das presentes condicións e duración: Sinapsys Business Solutions, S.L. pode modificar en calquera momento os termos especificados aquí, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A validez destas condicións irá en función da súa exposición e son válidas ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.
13) Lexislación aplicable e xurisdición: A relación entre Sinapsys Business Solutions, S.L. e o usuario será rexida pola lexislación española e calquera disputa someterase aos Xulgados e tribunais da cidade de Madrid.

© Sinapsys Business Solutions, S.L.