Las herramientas de gestión accesibles hasta ahora sólo a las grandes corporaciones a su alcance
Le ayudamos a mejorar la satisfacción de sus clientes
Le ayudamos a mejorar la imagen de su organización
Soluciones innovadoras para la gestión de su empresa
Consultoría en gestión e innovación
Le ayudamos a diferenciarse
Le ayudamos a optimizar sus recursos
¿Cree que debe mejorar la gestión de su empresa? podemos ayudarle

Leccións Aprendidas

Quero compartir con vostede algunhas reflexións sobre como responder aos cambios nunha organización, de como liderar, como aproveitar o talento das persoas, de como mellorar a satisfacción dos clientes e empregados, de como optimizar os procesos da cadea do valor, de como definir e implantar estratexias de negocio exitosas... Espero que estas pequenas "pílulas" de coñecemento sean do seu gusto.

Todo sobre a Xestión por Procesos (Parte II)

Modelado de Procesos

Un modelo é unha representación dun sistema.

Os sistemas poden estar formados por distintos elementos interrelacionados tales como: persoas, equipos, produtos, tarefas, materiais, documentación, software, hardware, etc. Un modelo describe que fai o sistema, como funciona, como se controla, e que produce.

Os modelos elabóranse con obxecto de comprender, analizar, mellorar ou substituír un sistema. Un adecuado modelo debe permitir:

Integración de Sistemas de Xestión... e de Persoas

Nalgunhas organizacións, a xestión do persoal non chega a conseguir a integración plena das persoas co proxecto de empresa. É necesario establecer un sistema que teña en conta os coñecementos, habilidades, actitudes e aptitudes das persoas: a xestión do coñecemento.

Que se pode esperar dun equipo de fútbol no cal...?

Os xogadores...

De Como Xestionar o Coñecemento

"Si queres construír un barco, non reúnas á túa xente para pedirlles quepreparen a madeira e as ferramentas e asignarlles tarefas...Simplemente convócalles e infunde nos seus corazóns o anhelo polo mar infinito".
Antoine de Saint –Exupery
"A competitividade esixe novas formas de facer (produtos, servizos, procesos, tecnoloxías...)... novas formas de facer requiren novos coñecementos... ... novos coñecementos requiren novas formas de pensar e relacionarse".
Domingo Rey PeteiroDe Como Xestionar o Cambio

As organizacións atópanse presionadas por entornos cada vez máis competitivos e esixentes.
No presente artigo, examínanse as principais causas que dificultan os procesos de cambio nas organizacións e exponse un conxunto de orientacións culturais, estruturais e de xestión que, de forma combinada, poden facilitar e promover a mellora continua da competitividade.

1. Neutralice os Medos

Cultura de Aprendizaxe e Competitividade

En certa ocasión, asistindo a un curso, o profesor comenzó a súa charla escribindo na pizarra as seguintes palabras:

  • Cometer Erros
  • Copiar
  • Preguntar
  • Divertirse

Naquel momento os alumnos, un tanto sorprendidos, dudamos da intención daqueles enunciados. Unha vez acomodados, o profesor comezó a explicar o significado e o motivo daquelas palabras.

Xestión da Riqueza e o Talento

"Os profesionais non se van das empresas, vanse dos xefes"
Tom Peters
"Que é a felicidade senón o desenvolvemento das nosas facultades?"
Anne Louise Germaine Necker, Madame de Stal
"O talento é como a luz, non se ve pero ilumina"
Domingo Rey

Calidade i Excelencia Empresarial

"A competitividade esixe novas formas de facer... novas formas de facer requiren novos coñecementos e habilidades... novos coñecementos e habilidades requiren novas formas de pensar e relacionarse"
Domingo Rey

As organizacións están sometidas a cambios cada vez rápidos e profundos. Nesta contorna turbulento, rexen as regras da selección natural: só as máis áxiles adáptanse e sobreviven. A competitividade radica na capacidade dunha organización para enfrontarse aos cambios.

A Xestión Medioambiental nas Organizacións: Necesidade e Oportunidade

É un feito constatado e coñecido que o estilo de vida imposto na sociedade e o crecemento da poboación no último século causaron desequilibrios e danos quizais irreversibles neste planeta que é o noso fogar (cambio climático e quecemento, degradación da calidade do aire, deterioración da capa de ozono, sobreexplotación dos recursos, contaminación das augas, perda de biodiversidade, erosión do chan e desertificación...).

Distribuir contido